Nasza Oferta

Zabezpieczenie planów filmowych

Zajmujemy się profesjonalnym zabezpieczeniem planów filmowych. 
Posiadamy własne pojazdy ratowniczo-gaśnicze wraz z przeszkolonym zespołem, które pomogą Państwu zagwarantować bezpieczeństwo na planie.

zabezpieczenie scen z udziałem materiałów pirotechnicznych​
zabezpieczenie scen kaskaderskich​
zabezpieczenie medyczne planów​
doradztwo i konsultacje ppoż.
napełnianie i wypompowywanie basenów, w tym ciepłą wodą
wynajem wozów strażackich i umundurowania​
moczenie podłoża hal, ulic –WETDOWN​​
dostarczenie wody i tworzenie sztucznego śniegu i deszczu​
impregnacje ppoż. elementów scenografii​

Inne nasze usługi​

zabezpieczenie imprez masowych​
pokazy sprzętu, symulacje zdarzeń z udziałem straży pożarnej​
szkolenia pracowników w zakresie BHP i ppoż.​
ewakuacje budynków (zakładów pracy , szkół)
prace na wysokości, wycinka drzew, usuwanie gniazd
zabezpieczenia prac pożarowo niebezpiecznych​
nadzór ppoż. nad obiektami
dyżury ppoż. wraz z pojazdem ratowniczo-gaśniczym
przeglądy i wynajem podręcznego sprzętu gaśniczego
pompowanie wody, wynajem pomp
wyposażenie obiektów w niezbędny sprzęt gaśniczy i oznakowanie ppoż.
impregnacje ppoż. konstrukcji drewnianych i tkanin
instrukcje bezpieczeństwa pożarowego
napełnianie zbiorników wodą
transport i dostarczanie wody
Scroll to Top